Dáta z Veľkej Británie odhaľujú, že od roku 2021 tu máme pandémiu očkovaných

 

(Lance D. Johnson, Natural News) Nie je to tak dávno, čo vlády a úrady verejného zdravotníctva na celom svete požadovali, aby každá osoba preukazovala svoj očkovací status na to, aby si mohla uplatňovať svoje základné práva slobody.

Táto totalitná schéma nakoniec zlyhala. Mnoho ľudí, ktorí sa kedysi chválili očkovacím statusom a volali po plošnom zavedení „očkovacích pasoch“, náhle zomierajú. Dnes sa z nich stali vyvrheli, pretože príčina ich smrti a status očkovania sú zrazu pred verejnosťou utajované.

Iróniou je, že záznamy o očkovaní sa archivujú, hoci sa už objavili snahy o ich likvidáciu, dokonca aj na Slovensku. Dáta o úmrtnosti obyvateľstva sa však analyzujú a tieto údaje rozprávajú strašný príbeh.

Podľa údajov Agentúry pre zdravotnú bezpečnosť Spojeného kráľovstva (UKHSA) došlo od roku 2021 do roku 2023 k približne 61 000 úmrtiam neočkovaných a približne k jednému miliónu úmrtí očkovaných.

Počas tohto obdobia je obyvateľstvo klamané. Covid každého nejakým spôsobom poškodil a aj keď sa oficiálne skončil, stále všetci spoločne trpíme pandémiou očkovaných. Údaje o úmrtnosti z Veľkej Británie priam kričia o spáchaných zločinoch proti ľudskosti.

Analýza nadmernej úmrtnosti očkovaných ľudí

Informuje o tom súbor údajov britského Úradu pre národnú štatistiku (ONS) s názvom „Úmrtia podľa stavu očkovania“.

Do 3. júla 2022 odmietlo prvú dávku injekcie (génovej terapie) proti Covidu-19 približne 18,9 milióna ľudí vo Veľkej Británii. Ďalších 2,6 milióna ľudí, ktorí mali zdravotné problémy po prvej dávke, odmietlo druhú dávku.

Celkovo bolo v roku 2021 21,5 milióna ľudí, ktorí neboli „úplne zaočkovaní“ podľa pôvodnej definície. Keď bola zavedená tretia dávka, ďalších 8,9 milióna ľudí, ktorí predtým dostali druhú dávku, nakoniec tretiu dávku odmietlo.

So zavedením každej novej posilňovacej dávky sa váhavosť s „očkovaním“ zvýšila. Po tretej dávke bolo neočkovaných 30,4 milióna ľudí.

Približne 50 percent ľudí, ktorí mali nárok na tri dávky, nakoniec injekcie odmietlo. Do júla 2022 zostalo približne 30 percent anglickej populácie úplne nezaočkovanej. Napriek všetkej manipulácii, nátlaku a sankciám sa to ukázalo ako najmúdrejšie rozhodnutie.

V januári 2023 mala neočkovaná skupina ľudí lepšie predpoklady a stav svojho imunitného systému na zvládnutie ochorenia Covid-19.

 

Od januára do mája 2023 predstavovali neočkovaní len päť percent úmrtí na Covid-19 (pri 30% podiele v populácii). Zaočkovaní ako celok predstavovali 95 percent všetkých úmrtí na Covid-19 (pri 70% podiele v populácii)!

Väčšina úmrtí medzi očkovanými sa vyskytla medzi tými, ktorí boli očkovaní štyrikrát. Jednotlivci, ktorí si dali štyri injekcie génového patoku proti Covid-19, predstavovali 80 percent všetkých úmrtí na Covid-19 a 83 percent všetkých úmrtí na Covid-19 medzi očkovanými.

Analyzujte údaje a objavíte zločiny proti ľudskosti

Ak tieto štatistiky nie sú dostatočne presvedčivé, existujú ešte desivejšie údaje získané z rôznych časových období počas experimentov s injekciami proti Covidu-19.

Od 1. júla 2021 do 31. mája 2023 boli úmrtia zo všetkých príčin vyššie u očkovaných ako u neočkovaných, a to v každej vekovej skupine. To isté platilo pre časové obdobia od 1. októbra do 31. decembra 2021 a od 1. januára do 31. marca 2022.

Smrtiaci trend pre očkovaných pokračoval v každom štvrťroku v roku 2022. Do polovice roka 2023 sa trendy úmrtnosti očkovaných stále zhoršovali a najhoršie dopadli štvornásobne zaočkovaní.

Pri porovnaní úmrtí v období júl až september 2021 najvyšší počet neočkovaných úmrtí (676) nastal vo vekovej skupine 70 až 79-ročných. Najvyšší počet úmrtí u zaočkovaných nastal v skupine 80- až 89-ročných, v ktorej bolo zaznamených šokujúcich 13 294 úmrtí.

O rok neskôr tomu nebolo inak. V období júl až september 2022 bol najvyšší počet neočkovaných úmrtí (493) v skupine 80- až 89-ročných. Najvyšší počet úmrtí u zaočkovaných bol 14 286 v rovnakej vekovej skupine!

Celkovo bolo medzi neočkovanými od júla 2021 do mája 2023 až 60 903 úmrtí (6% úmrtí pri 30% podiele v populácii). V prípade zaočkovaných osôb v tom čase bolo celkovo 965 609 úmrtí. (94% úmrtí pri 70% podiele v populácii).

Záver

Ak „vakcíny“ zachraňovali životy, potom tieto štatistiky by mali byť obrátené, ale nie je tomu tak.

Dáta neklamú. Nemali by sme sa riadiť dátami? Ak sa pridržiavame vedy, prečo sa dnes stále používajú „vakcíny“ proti Covidu-19?

Autor: Lance D. Johnson, Zdroj: naturalnews.com, Spracoval: Badatel.net

Pin It