New Hampshire sa stal druhým americkým štátom, ktorý zakázal chemtrails

 chemtrails

(Sean Adl-Tabatabai, The People’s Voice) New Hampshire sa stal druhým štátom USA, ktorý v podstate zakázal rozprašovanie aerosólových častíc do neba, fenomén bežne označovaný ako „chemtrails“.

Texas sa zapísal do histórie minulý rok, keď sa predstavitelia tohto štátu zamerali na zmenu zákona o zákaze rozprašovania nebezpečných atmosférických aerosólov bez predchádzajúceho schválenia a testovania bezpečnosti rozprašovaných chemikálií.

Nový zákon New Hampwhiru, číslo HB1700, hovorí nasledovné:

„Ustanovuje sa regulačný proces na zabránenie úmyselného vypúšťania znečisťujúcich emisií do atmosféry nad štátom New Hampshire a na úrovni zeme a stanovujú sa sankcie za porušenia.

Tento návrh zákona vyžaduje, aby štátni úradníci a verejnosť podávali správy o takýchto porušeniach na oddelenie dodržiavania predpisov Útvaru environmentálnych služieb pre letecké zdroje. Ďalej sa vyžaduje, aby šerifovia okresu New Hampshire vykonávali dohľad nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona.“

Stránka Granitegrok.com k téme uvádza:

Aké emisie? Úmyselné vypúšťanie znečisťujúcich emisií vrátane vytvárania mrakov, zmeny počasia, nadmerných elektromagnetických rádiových frekvencií a mikrovlnného žiarenia.

„Všeobecný súd skonštatoval, že mnohé aktivity v atmosfére, ako je modifikácia počasia, rozstrekovanie stratosférického aerosólu (SAI), zatemňovanie slnečného žiarenia (SRM) a iné formy geoinžinierstva, zahŕňajúce úmyselné vypúšťanie znečisťujúcich emisií, poškodzujú zdravie a bezpečnosť ľudí, životné prostredie, poľnohospodárstvo, divokú zver, letectvo, štátnu bezpečnosť a ekonomiku štátu New Hampshire.“

 

Bez použitia slova „chemtrails“, ktoré môže vyvolať u ľudí zmiešané pocity, návrh zákona rieši skutočný súbor okolností spájaných s týmto fenoménom.

Od verejných činiteľov až po popredné univerzity sa hovorí o aerosólovaní atmosféry materiálmi na blokovanie slnka.

Verejnosť však o tom má ešte menej informácií, ako mala o covidových „vakcínach“ a môžeme predpokladať, že to nie je ani bezpečné, ani účinné. Tiež vieme, že úrady a štátne agentúry, ktoré majú tieto veci na starosti, budú o chemtrailsoch klamať.

Vo svetle toho, že naše elity majú v poslednej dobe v lepšom prípade upadajúce ohľady k ľudskému životu a v horšom prípade rovno odhodlanie s ním skoncovať v rámci úsilia o depopuláciu, nejde o smiešny zákon.

Záver

Jeden z predkladateľov tohto zákona je priateľom prevádzkovateľov stránky The People’s Voice, takže je možné očakávať, že podnikne aj nejaké následné kroky. Dnes je však ešte predčasné špekulovať, ako ďaleko tento návrh zákona pravdepodobne zájde.

Súčasné zloženie amerického Kongresu a Senátu zatiaľ nenaznačuje širší úspech podobných iniciatív. Existujú totiž frakcie, ktoré chcú rozprašovať rôzne veci do vzduchu nad našimi hlavami.

Nehanbia sa za to a ak sa my nebudeme dožadovať transparentnosti, limitov a regulácie, mohli by sme sa neskôr ocitnúť vystavení negatívnym atmosférickým vplyvom spôsobených človekom. Navyše bez znalostí, ako učiniť nápravu v prípade, že sa niečo vážne pokazí.

 

Autor: Sean Adl-Tabatabai, Zdroj: thepeoplesvoice.tv, Spracoval: Badatel.netPin It