Po očkovaní proti Covid-19 vzrástol výskyt poškodenia sietnice oka 200-násobne

 

(Brian Shilhavy, Health Impact News) Začiatkom predminulého mesiaca (máj 2023) bola v časopise “npj Vaccines“, ktorý je súčasťou portfólia vydavateľstva Nature.com, publikovaná rozsiahla štúdia zaoberajúca sa „posúdením rizika vaskulárnej oklúzie sietnice po očkovaní proti Covid-19“.

Jej zistenia boli vskutku šokujúce.

Podľa štúdie:

„Oklúzia sietnicovej žily (RVO) je po diabetickej retinopatii druhou najčastejšou príčinou straty zraku súvisiacej s vaskulárnymi ochoreniami sietnice. RVO súvisí s tromboembolizmom spôsobeným kompresiou ciev, vazospazmom alebo degeneráciou cievnych stien.“

Štúdia zahŕňala 7 318 437 ľudí zo siete TriNetX rozdelených na očkovaných a neočkovaných jedincov. Dospela k záveru, že jedinci očkovaní proti Covid-19 mali vyššie riziko všetkých foriem vaskulárnej oklúzie sietnice do 2 rokov po očkovaní, s celkovým pomerom rizika 2,19 (95 % interval spoľahlivosti 2,00–2,39).

Toto je jedna z prvých publikovaných rozsiahlych štúdií, ktoré skúmali vedľajšie účinky očkovania proti Covid-19 pretrvávajúce viac ako 2 roky po očkovaní.

Kumulatívna incidencia vaskulárnej oklúzie sietnice bola výrazne vyššia u očkovanej kohorte v porovnaní s neočkovanou kohortou 2 roky a 12 týždňov po očkovaní. Riziko oklúzie ciev sietnice sa významne zvýšilo počas prvých 2 týždňov po očkovaní a pretrvávalo 12 týždňov.

Okrem toho, jedinci s prvou a druhou dávkou mRNA vakcíny od Pfizeru mali významne zvýšené riziko vaskulárnej oklúzie sietnice 2 roky po očkovaní, zatiaľ čo medzi značkou vakcíny a počtom dávok nebol zistený žiadny rozdiel.

Táto veľká multicentrická štúdia posilňuje zistenia predchádzajúcich prípadov. Oklúzia ciev sietnice nemusí byť náhodným nálezom, ak sa vyskytne po očkovaní proti Covid-19. (zdroj)

Štúdia zahŕňala ľudí, ktorí dostali mRNA vakcíny Pfizer/BioNTech, mRNA vakcíny Moderna, adjuvované rekombinantné proteínové vakcíny Novavax a adenovírusové vektorové vakcíny AstraZeneca a Johnson&Johnson.

21-ročný muž v Austrálii je teraz slepý po očkovaní proti Covid-19

Čitateľ stránky Health Impact News z Austrálie upozornil na nedávny príbeh o 21-ročnom mužovi, ktorý natrvalo oslepol po očkovaní proti covidu.

Austrálska vláda teraz odmieta vyplatiť odškodné za jeho poškodenie zdravia, a to aj napriek svedectvu dvoch renomovaných očných chirurgov, ktorí potvrdili, že jeho stav spôsobila vakcína Moderna.

„Môj život sa zastavil,“ uvádza oslepený mladý stavbár po tom, čo mu bola odmietnutá kompenzácia za škodu spôsobenú vakcínou Moderna.

Codymu Hose-Rossovi, vo veku 21 rokov, zmarili jeho stavbárske vzdelanie a začínajúcu kariéru, keď krátko po zaočkovaní dvoma dávkami vakcíny Moderna v októbri a novembri 2021 úplne stratil zrak v pravom oku a čiastočne aj v ľavom.

 

„Asi o štyri dni neskôr som sa ráno zobudil. Keď sa vaše oči otvoria, chvíľu sa musia prispôsobiť svetlu a prostrediu. Vtedy som zistil, že mám problém s videním, musel som počkať dosť dlho, kým som aspoň trocha začal vidieť,“ povedal.

„Hovoril som si, že čo sa to do pekla deje?“

Muž z Port Stephens najskôr usúdil, že zrejme má v očiach infekciu alebo niečo podobné.

„Vtedy som to ešte nepovažoval za vážnu vec. Neskôr som bol v práci a môj šéf mi povedal: Zober ten blbý nástroj do ruky, veď je tam! Ale ja som ho vážne nevidel. Potom mi šéf povedal: Si slepý?

Vtedy to mnou akosi prvýkrát otriaslo. Musel som ukončiť svoje učňovské štúdium – mal som už len posledný ročník a bol by som plne kvalifikovaný. Navyše som mal zmluvu, že pôjdem hrať futbal do Sydney. Bol som pre to odhodlaný, no potom buch, stratil som zrak.“

Dvaja renomovaní oční chirurgovia, profesor Peter McCluskey z Royal Prince Alfred Hospital v Sydney a Dr. Peter Davies z Hunter Eye Surgeons v Newcastli, sa zhodli, že stav Codyho spôsobila vakcína Moderna.

(Celý jeho príbeh si môžete prečítať na stránke news.com.au.)

Dáta z USA ukazujú 200-násobný nárast ochorení očí po očkovaní

Databáza systému hlásenia nežiaducich účinkov očkovania (VAERS) vlády USA ukazuje, že po experimentálnych „vakcínach“ proti Covid-19 došlo k ohromujúcemu 200-násobnému nárastu porúch sietnice očí v porovnaní so všetkými vakcínami schválenými FDA za posledných 32 rokov.

V databáze sa uvádzajú nasledujúce príznaky po očkovaní:

 • embólia sietnicovej artérie
 • oklúzia sietnicovej artérie
 • trombóza retinálnej artérie
 • degenerácia sietnice
 • odštiepenie rohovky
 • porucha sietnice
 • retinálne krvácanie
 • poranenie sietnice
 • ischémia sietnice
 • roztrhnutie sietnice
 • cievne poruchy sietnice
 • oklúzia ciev sietnice
 • trombóza ciev sietnice
 • vaskulitída sietnice
 • oklúzia sietnicovej žily
 • trombóza sietnicových žíl

Toto určite nie je vyčerpávajúci zoznam všetkých očných porúch obsiahnutých v systéme VAERS, ale len vzorka.

Od spustenia experimentálneho očkovania proti covidu v decembri 2020 sa vyskytlo 2 458 prípadov týchto porúch sietnice (zdroj) a prevažná väčšina bola zaznamenaná v roku 2021 (zdroj).

Rozdelenie podľa veku si môžete pozrieť tu. Zatiaľ čo najvyšší výskyt porúch zraku bol vo vekovej skupine 65-79 rokov – 14%, bolo prekvapujúce, že druhé najvyššie percento bolo vo vekovej skupine 50-59 rokov – 13%.

Na rozdiel od toho, pri použití rovnakých symptómov porúch sietnice oka vrátilo vyhľadávanie iba 327 prípadov spôsobených všetkými ostatnými necovidovýcmi vakcínami za posledných vyše 32 rokov dokopy. (zdroj)

To je v priemere niečo cez 10 prípadov ročne v porovnaní s 2 020 prípadmi zaznamenanými v roku 2021 po „vakcínach“ proti Covid-19, čo je neuveriteľný 200-násobný nárast.

 Autor: Brian Shilhavy, Zdroj: healthimpactnews.com, Spracoval: Badatel.net
Pin It