Farma firmy vykazujú známky kolapsu, keďže kritická masa ľudí už neverí podvodom s vakcínami

(Ethan Huff, Natural News) Akokoľvek tragické to všetko bolo a stále je, fraška s „očkovaním“ proti covidu viedla mnohých bývalých zástancov očkovania k spochybneniu tohto medicínskeho nástroja.

Zrazu to už nie sú len okrajové hlasy, ktoré spochybňujú bezpečnosť a účinnosť akejkoľvek vakcíny. Ide totiž o jediný medicínsky produkt, pri ktorom výrobcovia nenesú zodpovednosť za poškodenie alebo smrť pacienta.

Ak sú injekcie „liekov“ skutočne také úžasné, ako tvrdí očkovací priemysel, prečo je výrobcom poskytnutá takáto osobitná ochrana pred zodpovednosťou? Je zrejmé, že farmaceutické firmy si nie sú také isté svojimi tvrdeniami o „bezpečnosti a účinnosti“, ako by ich predstavitelia chceli, aby sme tomu my verili.

Narastajúce množstvo dôkazov preukazujúcich, že covidové „vakcíny“ zabíjajú ľudí, spôsobilo, že mnohí si teraz kladú otázku: Robia aj iné vakcíny to isté?

„Od detstva som bol priamo svedkom toho, že sa okolo mňa vyskytujú poškodenia spôsobené očkovaním. Venoval som viac času, ako dokážem spočítať, aby som pochopil túto otázku, a zároveň som sa snažil pochopiť, kam zapadám do tejto tragickej mytológie, ktorá chytila ​​náš druh do pasce už viac ako storočie,“ píše „A Midwestern Doctor“ (AMD) vo svojom bulletine The Forgotten Side of Medicine (Zabudnutá stránka medicíny).

Ďalej uvádza:

„Z tejto introspekcie som nakoniec dospel k záveru, že spoločnosť ešte nie je pripravená akceptovať škody spôsobené očkovaním. Bolo pre mňa preto lepšie venovať sa inej kritickej oblasti, o ktorej som si myslel, že som na ňu lepšie vybavený.

Táto odlišná kritická oblasť zahŕňala zaoberanie sa kampaňami, ktoré sa v priebehu rokov používali na propagáciu rôznych vakcín. Všetko od kiahní cez detskú obrnu až po osýpky – a teraz covid – zahŕňalo použitie strachu na vystrašenie ľudí, aby sa nechali zaočkovať.“

Konkrétne kampaň na očkovanie proti pravým kiahňam nakoniec zlyhala napriek všetkej tej agresívnej reklame – ale škoda už bola spôsobená. Zrazu sa vakcína plná toxínov, ako je ortuť a hliník, stala štandardom medicíny.“

„Odvtedy sa objavili ďalšie problematické (ale nie také nebezpečné) vakcíny,“ píše ďalej AMD.

„Aj keď sa proti ich použitiu zdvihlo značné verejné pobúrenie, nikdy to nestačilo na zopakovanie úspechu, ktorý dokázali dosiahnuť tí, ktorí bojovali proti skorým vakcínam proti kiahňam.

Z mojej vlastnej analýzy tohto problému sa domnievam, že jednou z najväčších slabín veľkého biznisu je, že náš súčasný ekonomický model robí chamtivosť takmer nezastaviteľnou. Výsledkom tak je, že dravé odvetvia nakoniec zatlačia až príliš ďaleko za čiaru, čím spôsobia kritické zlyhanie vlastného odvetvia. (napríklad rozšíri sa verejná vzbura proti ich produktom).

Toto je do veľkej miery aj prípad farmaceutického priemyslu, pretože vakcíny predstavujú jednu z oblastí s najlepším rastom zisku v medicíne. Kvôli korupcii v našom systéme je možné vyrobiť vakcínu takmer na čokoľvek, zbaviť sa zodpovednosti a nariadiť ju povinne obyvateľstvu.“

Ľudia sa čoraz viac obávajú poškodení spôsobených očkovaním ako chorôb, ktorým má očkovanie údajne predchádzať

Vakcínami proti covidu prekročili farma firmy červenú čiaru. Tlačili ich príliš, príliš tvrdo, aj keď bolo nepopierateľne zrejmé, že s týmito „vakcínami“ nie je niečo v poriadku.

Spôsobujú viac vedľajších účinkov ako takmer všetky ostatné vakcíny dohromady a čo je najhoršie, nezabránia ani covidu, ani ťažkému priebehu ochorenia a dokonca ani úmrtiam, ako sa to o nich tvrdí.

Skutočnosť, že v mnohých krajinách boli povinné (alebo život bez nich bol ľuďom výrazne skomplikovaný, ako napríklad u nás), vyvolala vážne varovanie aj pre tých najtvrdších zástancov očkovania.

Mnohí pôvodní zástancovia očkovania sa začali pýtať sami seba: Prečo sa vláda musí uchýliť k tyranii a útlaku voči ľuďom použitím tvrdých prostriedkov, aby si nechali vpichnúť experimentálnu látku, ktorá ich môže aj zabiť?

„Súčasne si mnohí ľudia, ktorí sa nedávno „prebudili“, teraz uvedomujú, že veľká časť verejnosti stále nevidí, čo sa deje, zatiaľ čo ja a kolegovia sme hlboko vďační za to, že tento problém sa konečne dostal z okraja politického záujmu do pozície hlavného prúdu, čo sa podľa mojich vedomostí nestalo od debaklu s kiahňami pred takmer storočím,“ píše ďalej AMD.

Rasmussen nedávno uskutočnil prieskum, ktorý ukázal, že verejná akceptácia vakcín klesá. Čoraz viac ľudí je skeptických nielen voči covidovému očkovaniu, ale aj k iným vakcínam, ktoré si možno pamätajú, že ublížili im, členovi ich rodiny alebo priateľovi.

Zrazu sa tie zvláštne choroby, ktoré sa objavili z ničoho nič, v mysliach ľudí začali spätne spájať s vakcínami – a podvodná pandémia covidu výrazne pomohla ľuďom otvoriť oči.

Liberáli a progresívci (neomarxisti) sa stále prikláňajú v prospech vakcín v oveľa väčšej miere ako konzervatívci.

Je možné chápať aj tých, ktorí boli „zaočkovaní“ proti covidu, lebo sa nechali nachytať a stále v drvivej väčšine tvrdia, že podporujú očkovanie. Ak už pre nič iné, tak kvôli jednoduchej hrdosti, pretože si nechcú priznať, že sa nechali oklamať.

Existuje však obrovská masa ľudí v strede, z ktorých mnohým bolo povedané, že sa musia opichať, aby mohli ďalej chodiť do školy alebo pracovať. Tí sú teraz úplne odcudzení myšlienke nechať sa znova opichať proti čomukoľvek. A práve táto rastúca demografická skupina môže v priebehu rokov nakloniť misku váh proti očkovaciemu priemyslu.

Záver

Pokračujúce zverejňovanie údajov, ktoré ukazujú, že poškodenia spôsobené očkovaním sú doslova masívne už od zavedenia covidového očkovania, tiež nerobí farmaceutickým firmám žiadnu láskavosť.

Ľudia sa čoraz častejšie viac obávajú poškodenia zdravia spôsobeného očkovaním, než že sa nakazia covidom, čomu sa očkovací priemysel zúfalo snažil zabrániť.

„Na základe údajov z prieskumu Rasmussena, o ktorých sa domnievam, že sú potvrdené viacerými zdrojmi, by malo byť jasné, že veľká časť ľudí stratila dôveru v mnohé inštitúcie, ktorým predtým dôverovali po celý svoj život,“ uzatvára AMD.

Inými slovami, kým vlády, zdravotnícke úrady a farmaceutické firmy dúfali vo zvýšenie dôvery ľudí v nich, podvodnou pandémiou dosiahli presný opak. Dôveruje im stále menej a menej ľudí. A to je skvelá správa!

Viac najnovších správ o vakcínach nájdete na stránke Vaccines.news.

 Autor: Ethan Huff, Zdroj: naturalnews.com, Spracoval: Badatel.net
Pin It