Ako je možné, že si farmaceutické firmy kúpili tak veľa vlád po celom svete?

 

(Jeffrey A. Tucker, The Epoch Times) Medzi mnohými alarmujúcimi odhaleniami z Facebookovej aféry je objavenie sa podivnej oficiálnej politiky, ktorá dominovala platforme v rokoch počas covidu.

„Pre obsah, ktorý nespĺňa istú úroveň, sme zaviedli zníženie jeho dosahu,“ napísala spoločnosť 16. júla 2021.

„Napríklad, keď niekto zdieľa príspevky s negatívnymi vedľajšími účinkami vakcín. Tiež príspevky spochybňujúce povinné očkovanie s tvrdením, že ide o prekračovanie právomocí vlády. Tie obmedzíme. Nie sú to nepravdivé informácie, ale vedú k negatívnemu postoju k očkovaniu.“

Táto predtým dôveryhodná platforma sa stala hlavným zdrojom správ pre milióny ľudí. Jej používatelia verili, že ide o autentické vyjadrenie toho, čo si myslia a robia ich priatelia.

Ukazuje sa však, že za akékoľvek poukázanie na poškodenia spôsobené vakcínami boli ľudia umlčaní. Medzitým významné médiá na všetkých kričali, že tieto vakcíny sú potrebné, bezpečné a účinné, no nič z toho nebola pravda. Používatelia však nevedeli, čo sa naozaj deje.

Pravidlá presadila americká federálna vláda na všetkých hlavných platformách sociálnych médií. Toto masívne deformovalo verejnú diskusiu. Každý, kto hovoril o nevýhodách vakcíny, bol považovaný za blázna a nebezpečenstvo pre spoločnosť.

Všetky tvrdenia, ktoré boli v rozpore s vládnou a farmaceutickou líniou, boli obmedzené alebo vymazané, pretože vytvárali „negatívne prostredie pre vakcíny“.

Mňa osobne v mnohých článkoch odsúdili za to, že som kládol otázky o očkovaní.

Nie je preto divu, prečo bolo také neuveriteľne ťažké získať skutočnú predstavu o rizikovom profile týchto vakcín. Vekový gradient rizika covidu bol počas celého obdobia značne zahmlený, a to všetko v záujme zavedenia plošných lockdownov a následného očkovania pre každého, dokonca aj pre tých, pre ktorých vírus nepredstavoval žiadne riziko.

Dodnes sa na túto tému v oficiálnych kruhoch nediskutuje otvorene. Žiadne veľké médium ani technologická firma sa neospravedlnili. Máme len vyššie uvedenú dokumentáciu o politike, pretože Snemovňa reprezentantov pod kontrolou republikánov prinútila Marka Zuckerberga zverejniť to.

Teraz vieme, že oficiálnou politikou vlády a jej pridružených technologických spoločností bolo udržiavať verejnosť v nevedomosti.

Rozsah škôd a úmrtí spôsobených vakcínou je ponechaný na nezávislých výskumníkov, ktorí pracujú na cunami prípadov a ťažko dostupných údajov. Niet pochýb o tom, že existuje spoločné úsilie to všetko zakryť. Všetko sa to deje v mene víťazných farmaceutických spoločností a ich nasadenia novej technologickej platformy pre to, čo nazývajú vakcíny, aj keď pred niekoľkými rokmi by sa mRNA injekcie nikdy takto nenazývali.

Niektorí ľudia nie sú prekvapení silou tohto odvetvia. Ja som. Všetko je to pre mňa nové. Keď prišli lockdowny, moja teória bola, že skupina strašidelných intelektuálov využívala spoločenský poriadok ako experiment na kontrolu šírenia vírusu, ktorý bol predurčený na neúspech.

Nikdy som si nepredstavoval, že je za tým nejaká väčšia agenda vládnucej moci. Určite som si nikdy nepredstavoval, že za oponou sú farmaceutické firmy.

Keď sme prvýkrát začali počúvať správy o prichádzajúcom „protijede“, okamžite som zmenil názor. Z čítania som vedel, že vakcíny sú použiteľné len pre stabilné vírusy s nemennými profilmi. Kiahne, osýpky, mumps, detská obrna a iné sa do tejto skupiny kvalifikujú. Ale koronavírus rýchlo mutuje, najmä preto, že sa veľmi rozšíril kvôli pomerne nízkej úmrtnosti.

Nikdy som si nepredstavoval, že vakcína proti takémuto vírusu niekedy získa schválenie. Moje operačné chápanie FDA bolo, že byrokraticky odmietala riskovať. Viac sa prikláňala k odmietnutiu schválenia, ako k jeho predčasnému udeleniu.

Tento môj predpoklad bol nesprávny. Využijúc výhovorky pre núdzový stav a zavrhnutie všetkých dostupných terapeutík (ivermektín, hydroxychlorochín a podobne) ako podmienku pre núdzové schválenie, boli vakcíny napokon schválené.

Keď bola miera zaočkovanosti nízka, vláda tvrdo zakročila zavedením povinného očkovania (alebo obmedzeniami pre neočkovaných). Veľké mestá boli v skutočnosti segregované na základe očkovacieho statusu. Boli zavedené digitálne pasy. Tieto väčšinou dopadli ako prepadák.

Ľudia dali výpoveď z práce, presťahovali sa do nových miest a obrovskému množstvu sa podarilo vyhnúť ihle. Zaočkovanosť bola ešte nižšia pri posilňovacích a bivalentných dávkach, ktoré boli podobne narýchlo schválené.

Ako toto všetko môžeme vysvetliť?

Regulačné úrady dostávajú polovicu alebo aj viac financií do svojho rozpočtu od farmaceutických spoločností.

Médiá šíria propagandu, pretože tri štvrtiny alebo ešte viac ich príjmov z reklamy pochádza z práve z farmácie. Samotný vývoj vakcín ťažil z obrovských vládnych grantov. Spoločnosti, ktorých výrobky získajú schválenie, potom majú úplný patentový monopol na lieky a môžu podniknúť právne kroky proti všetkým pokusom o ich reprodukciu.

No viac ako čokoľvek iné, tieto vakcíny ťažia predovšetkým z ochrany pred zodpovednosťou za škody, ktoré spôsobia. Len sa zamyslite nad týmto. Prečo by nejaká vláda udelila takúto imunitu pred zodpovednosťou? Nedáva to žiadny zmysel.

Ak sú vakcíny bezpečné, nebolo by potrebné žiadne odškodnenie. Ak nie sú bezpečné, potom takéto odškodnenie by bolo hrubo nezodpovedné.

Napriek tomu v roku 1986 americkí zákonodarcovia schválili zákon č.42, § 300aa–22, ktorý hovorí:

„Žiadny výrobca vakcíny nebude zodpovedný v občianskoprávnom konaní za škody spôsobené poškodením alebo smrťou súvisiacou s vakcínou podanou po 1. októbri 1988, ak poškodenie alebo smrť vyplynuli z vedľajších účinkov, ktorým sa nedalo vyhnúť, hoci vakcína bola riadne vyrobená, boli pri nej uvedené pokyny na správne použitie a obsahovala varovania.“

Zákon PREP z roku 2005 to ďalej kodifikoval. Toto bolo použité v marci 2020. Vláda mohla krajine a svetu tiež oznámiť: Ideme vám ublížiť. Je to pravý opak Hippokratovej prísahy. Tento prípad ukazuje, prečo sa vyžaduje takáto prísaha.

Keď toto všetko spočítame, dostaneme úplne neobhájiteľný a otvorene prevádzkovaný priemyselný monopol.

V súčasnosti FDA, ktorá vyhnala zo svojich radov kohokoľvek s integritou, bežne schvaľuje lieky bez riadne vykonaných klinických skúšok. Zdá sa, že sa to deje denne – vakcíny proti RSV a OCT antikoncepcia sú dva nedávne prípady.

Nová šéfka CDC (Centrum pre kontrolu ochorení) sa verejnosti predstavila s veľkým tlakom, aby všetci dostali vakcínu proti RSV, najmä dojčatá.

Jednoducho neexistuje žiadna teória politickej ekonómie, medicíny, politológie, filozofie alebo etiky – či už starovekej alebo modernej, ľavice alebo pravice – ktorá by dokázala ospravedlniť takýto absurdne nebezpečný systém.

Jedna vec by bola, keby takýto priemyselný monopol narobil neporiadok v jednom sektore života, no naša doba odhalila niečo oveľa šokujúcejšie. Farmácia si v podstate kúpila väčšinu vlád na Západe a prinútila ich plniť jej pokyny.

Toto je jednoducho netolerovateľné. Napríklad tvrdenia, že nežiaduce účinky týchto vakcín sú zriedkavé. Aké zriedkavé, to nevieme. V každom prípade „zriedkavé“ nemá žiadnu pevnú definíciu. Navyše, ak som mŕtvy na ulici, keď ma prešiel autobus, nerobí mi dobre, ak okolostojaci stoja okolo a vyhlasujú, že moja smrť je zriedkavá. Pre mňa je šanca, že ma zabije autobus, je ex post facto 100 percent.

To, čo očkovaní s poškodeným zdravím potrebujú, je súcit, pozornosť verejnosti, starostlivosť a kompenzácie. Je urážkou, aby niekto degradoval ich ťažkú ​​situáciu ako irelevantnú a tvrdil, že vedomosť o nej prispieva k „negatívnemu prostrediu pre vakcíny“.

Toto nie je Sovietsky zväz a nežijeme v krajine založenej ako biomedicínsky bezpečnostný štát, v ktorom vládnu farmaceutické monopoly využívajúce ľudí ako pokusných králikov v genetických experimentoch.

Celá táto mašinéria sa musí okamžite skončiť, počnúc koncom imunity za spôsobené škody. Nikdy nemala byť udelená. Po diskreditácii svojich vakcín už firmy Moderna a Pfizer čelia dramatickému poklesu cien akcií. Čo by sa asi stalo s ich akciami, ak by znášali finančné dôsledky za škody, ktoré napáchali?

Brownstone Institute spolupracuje so stránkou The Epoch Times na premietaní úžasného filmu „Nevidená kríza“. Ide o poškodenia vakcínou. Nájsť miesto na premietanie filmu nebolo jednoduché. Len čo sa „nezávislé“ kiná v meste dozvedeli o tejto téme, začali odmietať premietanie. Fascinujúce.

Kríza je naozaj prehliadaná. Treba ju začať vidieť, ak chceme opäť získať status civilizovaného národa, ktorý si vládne sám.

 

Autor: Jeffrey A. Tucker, Zdroj: theepochtimes.com, Spracoval: Badatel.net

Pin It