Covidové „vakcíny“ majú 1100-násobne vyššie riziko mozgových krvných zrazenín než vakcíny proti chrípke

 

(Baxter Dmitry, The People’s Voice) Nová vedecká štúdia zistila, že mRNA „vakcíny“ proti Covid-19 po spustení očkovacej kampane sú spojené s ohromujúcim 1100-násobným nárastom výskytu mozgových krvných zrazenín v porovnaní s vakcínami proti chrípke.

Analyzované boli údaje získané z Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) a amerického systému hlásenia nežiaducich účinkov vakcín (VAERS).

Mozgová tromboembólia, považovaná za potenciálny vedľajší účinok „vakcín“ proti Covid-19, je stav, pri ktorom sa krvná zrazenina (trombus) vytvorí v cieve kdekoľvek v tele, následne sa presúva krvným riečiskom a uviazne v tepne, ktorá dodáva krv do mozgu.

Takáto prekážka môže obmedziť prietok krvi do oblastí mozgu, čo napokon spôsobí mozgovú mŕtvicu.

Vo svojej štúdii výskumníci analyzovali údaje z amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) a zo systému hlásenia nežiaducich udalostí vakcíny (VAERS) amerického Úradu pre kontrolu potravín a liekov (FDA) za obdobie od 1. januára 1990 do 31. decembra 2023.

Porovnali prípady cerebrálnej tromboembólie hlásené po očkovaní proti Covid-19 s prípadmi hlásenými po očkovaní proti chrípke a iných vakcínach.

Štúdia zistila, že riziko cerebrálnej tromboembólie po génových mRNA injekciách proti Covid-19 je výrazne vyššie v porovnaní s vakcínami proti chrípke a všetkými ostatnými vakcínami.

Zatiaľ čo pri mozgovej tromboembólii spojenej s vakcínami proti chrípke bolo hlásených 52 prípadov za obdobie 34 rokov, s injekciami proti Covid-19 bolo spojených za obdobie 3 rokov až 5 137 prípadov, čo je približne 100-krát viac. Prepočítané na rovnaké časové obdobie je to až 1100-krát viac!

Ohromujúci nepomer počtu prípadov viedol výskumníkov k tomu, aby vydali výzvu na okamžité globálne moratórium na používanie „vakcín“ proti Covid-19, najmä u žien v reprodukčnom veku.

Dr. McCullough napísal:

„Tento dokument ešte ani nezachytáva úroveň trvalej neurologickej devastácie a invalidity, ktorou títo pacienti trpia. Môžem vám potvrdiť, že miera výskytu musí byť veľmi vysoká vzhľadom na rozsiahlu povahu hlásených krvných zrazenín.

Tieto údaje okrem iného silne podporujú zákaz a stiahnutie všetkých vakcín a posilňovacích dávok proti Covid-19 z trhu. Nikto by nemal byť vystavený riziku vážnej mozgovej príhody akoukoľvek vakcínou.“

Autor: Baxter Dmitry, Zdroj: thepeoplesvoice.tv, Spracoval: Badatel.net

 Pin It