Európa je zaplavená stovkami potravín, ktoré sú kontaminované ťažkými kovmi, pesticídmi, toxínmi a salmonelou

 

(Lance D. Johnson, Natural News) Za posledných päť rokov bola Európa zaplavená potravinami a koreninami, ktoré sú silne kontaminované ťažkými kovmi, aflatoxínmi a potravinovými patogénmi, ako je salmonela.

Európska únia (EÚ) zachytila ​​viac ako 400 potravinárskych výrobkov, ktoré sú silne kontaminované ťažkými kovmi, pesticídmi, nepovolenými látkami, falšovanými látkami, patogénmi prenášanými potravinami a mykózami.

Produkty boli zachytené v rokoch 2019 až 2024 a pochádzajú buď priamo z Indie, alebo z iných krajín, ktoré tieto produkty z Indie dovážali. Problematické výrobky boli buď odmietnuté na hraniciach týchto európskych krajín, alebo boli prijaté do Európy s pripojeným varovným oznámením.

Potraviny a korenia z Indie kontaminované látkami spôsobujúcimi rakovinu

Mnohé z týchto látok spôsobujú rakovinu, prípadne priamo poškodzujú reprodukčné zdravie, obličky a pečeň. Dovážané potravinové produkty samozrejme neuvádzajú obsah ťažkých kovov a ani etikety neposkytujú žiadne podrobnosti o úrovni aflatoxínov alebo pesticídov, fungicídov či herbicídov.

Etikety potravín nemajú uvedené napríklad kadmium a ortuť, hoci tieto potraviny môžu byť silne kontaminované týmito ťažkými kovmi, ktoré poškodzujú mozog a spôsobujú kôrnatenie artérií a tepien.

Medzi zadržanými produktmi boli rybie produkty kontaminované ortuťou a kadmiom. Celkovo 21 produktov obsahovalo vysoké hladiny kadmia, vrátane chobotníc, kalamárov, sépií a kalamárov.

Kadmium môže byť smrteľné pri prehltnutí alebo vdýchnutí a výrazne poškodzuje obličky a kardiovaskulárny systém.

Kadmium nielen zvyšuje riziko kardiovaskulárnych a obličkových ochorení, ale tiež sa hromadí v tele a spôsobuje stratu kostnej hmoty. Ak sa tieto produkty konzumujú dlhší čas, zvyšuje sa riziko vzniku rakoviny pľúc.

Ďalším karcinogénom nájdeným v dovážaných produktoch bol tricyklazol. Tento fungicíd, zakázaný v EÚ, je karcinogénny a genotoxický. Mnohé produkty z ryže, bylín a korenín obsahujú tricyklazol v množstvách, ktoré sú pre človeka jedovaté.

Viac ako 52 produktov na zozname obsahovalo až päť pesticídov alebo fungicídov. Zatiaľ čo individuálna toxicita týchto chemikálií je istá, ich kombinovaný a kumulatívny účinok by mohol predstavovať zdravotné riziká, ktoré sú exponenciálne vyššie.

 

Prášok zo semien koriandra obsahoval organofosfátový pesticíd nazývaný chlorpyrifos. Táto chemikália sa zvyčajne používa na ničenie listov a pôdnych hmyzích škodcov, ale teraz sa šíri aj na plodiny, ktoré zdieľajú kontaminovanú pôdu.

Je to len jedna z chemikálií spojených s poruchami nervového vývoja u detí, astmou a poškodením reprodukčného zdravia.

Z uvedených produktov 20 obsahovalo aj nebezpečný vedľajší produkt etylénoxid nazývaný 2-chlóretanol. Okrem neho sa v listoch a strukoch moringy, ktoré boli dovezené z Indie, zistili toxické pesticídy imidacloprid a monokrotofos.

Dovoz potravín často obsahuje salmonelu a aflatoxíny

Kontaminácia bežných dovážaných potravín sa neobmedzovala len na toxické chemikálie a ťažké kovy. V skutočnosti najmenej 100 produktov – vrátane šatavari, ašwagandy, kurkumy, mletej cibule, koriandra, brahmi, papáje a sezamových semienok – obsahovalo salmonelu, čo je agresívna patogénna baktéria.

Psie maškrty tiež obsahovali salmonelu. Dovoz surových ošúpaných chvostov kreviet bol presiaknutý vibrio vulnificus, baktériou, ktorá spôsobuje gastroenteritídu, infekcie rán a septikémiu.

Mnohé z indických dovozov tiež obsahovali vysoké hladiny mykotoxínov, čo sú sekundárne metabolity produkované hubami. Jedným z najbežnejších mykotoxínov je aflatoxín, ktorý produkujú plesne Aspergillus.

Aflatoxíny, ktoré sú jednou z najviac prehliadaných príčin rakoviny a poškodenia pečene, zvyčajne kontaminujú obilniny kvôli ich obsahu sacharidov.

Aflatoxíny sa bežne nachádzajú v antibiotikách, bavlníkových semienkach, syroch, ciroku, alkoholických nápojoch, arašidoch, cukre, jačmeni a kukurici. Najvyšší výskyt mali v jadrách podzemnice olejnej, arašidoch, chilli a luskáčikoch dovážaných z Indie.

Autor: Lance D. Johnson, Zdroj: naturalnews.com, Spracoval: Badatel.net

Pin It