Už sú vyvinuté a naskladnené vakcíny pre pandemickú vtáčiu chrípku, ktorá oficiálne ešte ani neexistuje

(Lance D. Johnson, Natural News) Vláda USA už vyvinula a naskladnila nové vakcíny proti pandemickej vtáčej chrípke. Tieto nové vakcíny nie sú určené pre vtáky a iné zvieratá, medzi ktorými sa šíri súčasný kmeň vtáčej chrípky.

Aj keď sa tento kmeň vtáčej chrípky ešte ani len nepreniesol z človeka na človeka, už sa pripravuje nová dodávka vakcín proti kmeňu H5N1 a ďalšie mRNA vakcíny proti vtáčej chrípke.

Uvedené vakcíny zavádzajú geneticky špecifický antigén z najnovšieho kmeňa vírusu chrípky A, podtypu H5N1.

Podľa tradičnej definície očkovacej vedy je tento antigén určený na aktiváciu ľudských imunitných buniek a podnietenie dlhodobej imunitnej pamäte na cieľový antigén, ktorý potenciálne chráni jednotlivca, keď je neskôr vystavený tomuto špecifickému kmeňu vírusu.

Ako farmaceutické spoločnosti vyrábajúce vakcíny už teraz vedia, že práve tento špecifický kmeň bude zodpovedný za pandemickú chrípku?

Na to, aby vedci vyrobili účinnú vakcínu (o ktorej sa domnievajú, že už ju majú), musí existovať spoločné úsilie na manipuláciu genetického kódu vírusu H5N1.

V minulosti vedci neboli schopní uhádnuť genetické mutácie nadchádzajúcich kmeňov chrípky a skrížených vírusov. Preto vakcíny proti chrípke rok čo rok zlyhávajú. Na to, aby sa vakcíny vyrobili a skladovali s istotou ich účinnosti, musí byť v hre nejaký výskum pridávania funkcií vírusu (ako tomu bolo pri covide).

Takýto výskum by umožnil vakcinačnému priemyslu zúžiť svoju pozornosť na špecifickú genetiku cieľového antigénu, vytvoriť zásoby vakcín a pripraviť sa na hromadné očkovanie proti hroziacej pandemickej chrípke spôsobenej človekom.

Už teraz existujú jasné signály, že vtáčia chrípka bola umelo vykonštruovaná

Nakoľko súčasný kmeň vtáčej chrípky už zmutoval tak, že je schopný infikovať rôzne druhy zvierat, nielen vtáky, zdá sa, že na súčasnom kmeni H5N1 už boli v laboratóriách vykonané genetické zmeny.

V skutočnosti sa vtáčia chrípka rozšírila z hydiny cez kačice divé na dobytok a dokonca aj na delfína.

Dr. Peter McCullough bije na poplach kvôli tejto podivnej stope vírusového kríženia. Povedal, že ide o signál, že tento kmeň vtáčej chrípky je modifikovaný človekom a „vyzerá to, že vychádza z amerického výskumného centra pre hydinu v Aténach v štáte Georgia, USA“.

„Už majú pripravené vakcíny pre prípad, ak by sa vtáčia chrípka rozšírila na ľudí. Ako je možné, že už majú vakcínu? Všetko je to založené na genetickom kóde a oni už poznajú genetický kód,“ povedal doktor McCullough.

Zatiaľ čo súčasné riziko prenosu na ľudí je extrémne nízke, samotná existencia zásob vakcíny proti vtáčej chrípke by mala každého prinútiť zamyslieť sa nad tým, či už bol vyvinutý konkrétny kmeň vtáčej chrípky, alebo či sa v súčasnosti pracuje na jeho masovom uvoľnení do populácie.

Vývoj biologických zbraní a výskum predátorských vakcín sa nezastavil ani po tom, čo boli vakcíny proti Covidu-19 testované na populácii so škodlivými následkami.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) sa dokonca v súčasnosti dožaduje schválenia a implementácie „pandemickej zmluvy“ s cieľom získať späť kontrolu nad populáciou a zaviesť očkovacie pasy.

Bývalý riaditeľ CDC Robert Redfield začiatkom tohto roka varoval, že na to, aby sa vtáčia chrípka preniesla na ľudí, musela byť modifikovaná pomocou výskumu s pridávaním nových funkcií vírusom.

Všetko je už pripravené na spustenie novej pandémie

Všetky podmienky pre novú pandémiu sú teda opäť pripravené a aktéri, ktorí sa snažia profitovať z novej pandémie, sa už dožadujú kontrolných právomocí – počnúc programami predátorských vakcín a „pandemickými zmluvami“, ktoré by globalistom priniesli väčšiu moc a bohatstvo.

Hlavný vedec Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Jeremy Farrar, ktorý sa podieľal na utajovaní pôvodu vírusu SARS-CoV-2, už svetu hovorí, že vtáčia chrípka sa bude vyvíjať a „vyvinie si schopnosť infikovať ľudí“.

WHO sa práve v týchto dňoch snaží schváliť dohodu o pandémii, ktorá zruší národnú suverenitu krajín a individuálnu autonómiu v globálnom meradle a prinúti obyvateľstvo, aby sa podriadilo globálnemu diktátu WHO, ich vývoju a utajovaniu biologických zbraní, ich predátorskému výskumu vakcín, ich systému vakcinačných pasov a mnohým ďalším strašným systémom sledovania a zneužívania.

Keďže vakcína je už vyvinutá a naskladnená pre kmeň vtáčej chrípky, ktorý ešte ani len oficiálne neexistuje, ekonomický a spoločenský tlak na rozpútanie novej pandémie je bezprostredný.

Súčasťou toho tlaku bude rozbehnutie novej ziskovej testovacej platformy pomocou PCR testov, ktorá u chorej a imunitne oslabenej populácie spustí záplavu pozitívnych výsledkov.

To ešte viac odôvodní vládne kontroly a schémy prania špinavých peňazí, ktoré sa v konečnom dôsledku použijú na zdokonalenie globálneho systému očkovacích pasov, doplneného o digitálnu menu centrálnej banky (CBDC), technokratickejšie kontroly, dohľad nad populáciou a skóre sociálneho kreditu za dodržiavanie predpisov.

Aj keď je rozumné nebáť sa tento rok potenciálnej pandemickej vtáčej chrípky H5N1 a nepodriaďovať sa totalitným praktikám a obmedzeniam, stále je rozumné pripraviť svoju domácnosť psychicky na nadchádzajúcu propagandu a zbabelosť ohlúpnutých más.

Zopakujte si protokoly včasnej liečby, ktoré sú v podstate rovnaké ako pri covide a zadovážte si „veci pripravenosti“ pre prípad, že tieto dravé temné sily vypustia do sveta ďalšiu vlnu biologických zbraní, deštruktívnych očkovacích programov a úplného totalitarizmu.

 

Autor: Lance D. Johnson, Zdroj: naturalnews.com, Spracoval: Badatel.net

Pin It