Iniciatíva „Jedno zdravie“ plánuje, aby lekári predpisovali potraviny podľa toho, čo je prospešné pre planétu

 

(Tracy Thurmanová, Expose News) Globálnu vojnu proti farmárom a tlak na veľký potravinový reset sprevádza aj program „Jedno zdravie“ (One Health), ktorý ohrozuje slobodu nielen potravín, ale aj slobodu v oblasti vlastného zdravia.

Agenda One Health zahŕňa plány pre lekárov, aby predpisovali recepty na potraviny na základe toho, čo medicínsky establišment považuje za prospešné pre planétu. To však môže viesť k vylúčeniu určitých potravín a pridávaniu pochybných látok do zvyšných potravín.

Tiež to vyvoláva obavy zo zavedenia zdravotnej starostlivosti „na prídel“ a uprednostňovania environmentálnych záujmov pred zdravím človeka. Iniciatíva One Health tak presahuje rámec zdravotnej starostlivosti a preniká do všetkých ostatných oblastí života.

Digitálne meny centrálnych bánk a totalitný systém biologickej bezpečnosti by mohli diktovať, kde jednotlivci majú žiť, kam budú mať povolené cestovať, čo môžu nakupovať, ako majú míňať svoje peniaze a čo budú jesť.

Kombinácia týchto kontrolných opatrení s genetickou manipuláciou ponuky potravín vyvoláva ďalšie znepokojenie.

Agenda „One Health“

V mojich predchádzajúcich článkoch sme sa zaoberali globálnou vojnou proti farmárom, organizáciami, ktoré presadzujú Great Food Reset (Veľký potravinový reset), taktiky používané na podnecovanie týchto zmien vo verejnosti, prebiehajúce projekty na odstránenie vášho prístupu k zdravým, čerstvým potravinám priamo z farmy a génové mRNA, RNA a DNA terapie, ktoré vstupujú do našej ponuky potravín.

V dnešnej časti sa pozrieme na agendu „Jedného zdravia“ a na to, ako ohrozí a zničí slobodu v oblasti potravín a zdravotnej starostlivosti.

Termín „Jedno zdravie“ bol vytvorený po prvom prepuknutí SARS na začiatku 21. storočia, aby odrážal nebezpečenstvo nových chorôb vznikajúcich pri kontakte medzi ľuďmi a zvieratami.

Uvedený termín sa vzťahuje na myšlienku, že verejné zdravie nie je len o vašom zdraví, ale aj o zdraví zvierat a „planetárnom“ zdraví. Je zarámovaný v jazyku navrhnutom tak, aby znel príťažlivo a holisticky.

Je v ňom zakomponovaný predpoklad, že keďže je v stávke zdravie planéty, tak musí existovať globálny riadiaci orgán s kontrolou nad všetkými rastlinami, zvieratami a ľudskými bytosťami, ktorý bude strážiť toto „jedno zdravie“ a udržateľne vyvažovať zdravie ľudí, zvierat a ekosystémov, pričom bude uplatňovať rovnosť medzi uprednostňovaním zvierat, životného prostredia a vášho osobného zdravia.

Koncept „Jedno zdravie“ má neuveriteľne nebezpečné dôsledky, ktoré by mali byť zrejmé, keď zvážite, kto ho presadzuje – WHO, Svetová banka, Bill Gates, Rockefellerova nadácia, NIH, CDC, USDA, FDA a každý ďalší vinník za pandémiu covidu, na ktorého pomyslíte.

Zahŕňa chorý zvrat v prísloví „Nech je tvoje jedlo tvojím liekom“, ktoré pretavilo do plánov, aby lekári predpisovali recepty na potraviny. To môže znieť na prvé počutie dobre, kým si neuvedomíte, že recepty budú založené nielen na tom, čo je dobré pre vás. Zdravotnícke zariadenie totiž k tomu navyše určí, že to musí byť prospešné aj pre planétu.

Popremýšľajte o tom, čo sa elity dnes aktívne snažia vylúčiť z ponuky potravín, ako aj o látkach, ktoré pridávajú do potravín.

Zvážte vymývanie mozgov väčšiny lekárov počas covidu a ich odmietanie odporučiť základné výživové doplnky, slnečné žiarenie, vitamín D alebo účinnú včasnú liečbu. Namiesto toho nechávali svojich pacientov napospas remdesiviru, ventilátorom a génovým mRNA injekciám (nesprávne označovanými za „vakcíny“).

Ak sa vám nepáči myšlienka na cvrčkovú múčku a recepty na očkovací šalát, potom táto agenda by vám mala zdvihnúť obočie.

Vyvoláva to tiež znepokojenie, že zdravotná starostlivosť bude na prídel alebo odopieraná na základe toho, že potreby životného prostredia prevažujú nad vašimi zdravotnymi potrebami. Keď vezmete do úvahy explicitné malthusovské (depopulačné) presvedčenie globalistov, takáto myšlienka nesie nevýslovné riziko.

Globalisti úprimne veria, že ekosystémom planéty by prospelo zníženie počtu plebsu (bežných obyvateľov).

Nová paradigma zdravia formulovaná v programe „Jedno zdravie“ by im umožnila zohľadniť túto dogmu pri rozhodovaní o tom, či si zaslúžite život zachraňujúcu zdravotnú starostlivosť, právo odmietnuť očkovanie, právo na prirodzenú potravu či právo na život samotný.

Zmeny smerom k agende „One Health“ už aktívne prebiehajú

V Kanade sa počet obyvateľov už pomerne efektívne znižuje. V samotnom Quebecu viac ako 6,1 percenta úmrtí v roku 2022 pochádzalo z vládneho programu eutanázie s názvom „MAID” (Medical Assistance in Dying – Medicínska asistencia pri zomieraní).

Eutanázia je šiestou najčastejšou príčinou smrti v Kanade. Ročne si vyžiada takmer toľko životov, ako mal údajne covid v roku 2020. Kanada má v pláne rozšíriť program eutanázie tak, aby umožnil mladistvým mladším ako osemnásť rokov a duševne chorým ľuďom súhlasiť so smrťou za asistencie lekára.

Zdravotne postihnutí a chudobní Kanaďania už dnes hlásia, že im bola odopretá potrebná lekárska starostlivosť a namiesto toho im bola ponúknutá samovražda – vrátane paralympioničky a Christine Gauthier, ktorá požiadala o pomoc s invalidným vozíkom, ale namiesto toho jej ponúkli smrť.

Okrem lekárskej starostlivosti je ťažké si predstaviť akýkoľvek aspekt vášho života, ktorý by nespadal pod rámec „jediného zdravotného rámca“. Ak sa má zdravie zvierat, ľudí a životného prostredia posudzovať rovnako, tak takáto agenda ďaleko presahuje rámec lekárskej ordinácie.

Kde budete žiť, kam môžete cestovať, čo máte povolené nakupovať, ako môžete míňať svoje peniaze a čo môžete jesť – to všetko by spadalo pod tento totalitný systém biologickej bezpečnosti.

Zamyslite sa nad tým v kombinácii s digitálnymi menami centrálnej banky (CBDC) – systémom, ktorý sa už zavádza v iných krajinách a plánuje sa spustiť tu v EÚ aj v USA. V rámci tohto systému budú všetky peniaze digitálne a centrálne riadené.

Vláda bude môcť naprogramovať vaše peniaze tak, aby ste ich mohli minúť iba na schválené položky. Váš recept na potraviny v podobe prášku z hmyzu a zeleniny obsahujúcej mRNA vakcíny sa môže stať povinným, pokiaľ si nezabezpečíte alternatívny prístup k potravinám s možnosťou platiť v nezávislej mene.

Iste, toto všetko ešte nebolo spustené. Ale ak nás covid niečo naučil, tak je to to, že rámec pre náš útlak je vytvorený skôr, ako je nariadený.

Prečo financovať experimenty s mRNA génovou terapiou v hlávkovom šaláte alebo mlieku, ak nemáte v úmysle použiť jedlo ako prostriedok na genetickú manipuláciu más?

Prečo sledovať nákupy potravín so stanoveným cieľom znížiť spotrebu hovädzieho mäsa, mliečnych výrobkov, rýb a vajec, pokiaľ neplánujete kontrolovať, čo ľudia kupujú?

A čo nahradí tieto zdravé proteíny – GMO sójové hamburgery? Vojenský plastový odpadový proteínový prášok? Hmyz? Bioinžinierstvo na sledovanie spór, aby vláda presne vedela, čo jej nevoľníci jedia?

Berte to všetko v kontexte represií voči farmárom na celom svete, vrátane v Spojených štátoch a Európskej únie (zatiaľ hlavne Holandsko a Francúzsko). Potom započítajte do vznikajúcej siete kontroly biologickej bezpečnosti iniciatívu „One Health“ spojenej s digitálnymi menami centrálnej banky, skóre sociálneho kreditu a osobné uhlíkové stopy a ukáže sa vám úplný obraz.

Ide o riadenú demoláciu súčasného zásobovania potravinami a slobôd, ako ich poznáme, s cieľom nahradiť ich globálnym, centralizovaným, plne monitorovaným a prísne kontrolovaným systémom.

Takým systémom, v ktorom sa plebs živí priemyselne spracovanými takzvanými potravinami a vaša zdravotná starostlivosť je založená na tom, čo malthusiánci (genocídni globalisti) tvrdia, že je dobré pre planétu, pričom ako ospravedlnenie používajú klimatické zmeny a zdravie planéty.

Záver

Ak vám záleží na slobode v oblasti vášho zdravia, už teraz musíte vidieť, že potravinová sloboda a zdravotnícka sloboda sú dve strany tej istej mince. Ak nebudeme chrániť obe, prídeme o všetko. Stravovanie, injekcie a príkazy – musíme odmietnuť ich plány na všetky tri.

Takže, čo s tým môžeme urobiť?

Dobrou správou je, že môžeme urobiť veľa vecí. Naše možnosti preskúmame v mojom ďalšom článku. (poznámka: Články autorky v angličtine nájdete na stránke brownstone.org)

Autorka: Tracy Thurmanová, Zdroj: expose-news.com, Spracoval: Badatel.netPin It