Dáta z Nemecka ukazujú, že čím vyššia zaočkovanosť, tým vyššie nadmerné úmrtia

 

Výskumníci Prof. Dr. Rolf Steyer a Dr. Gregor Kappler vykonali analýzu nadmerných úmrtí vo všetkých 16 spolkových štátoch Nemecka za obdobie týždňov 36 až 40. Analýza porovnávala úmrtnosť v štátoch s vyššou a nižšou zaočkovanosťou.

Záver bol prekvapivo taký, že čím vyššia zaočkovanosť, tým vyššie nadmerné úmrtia. Inými slovami, nadmerné úmrtia sú spôsobené práve vakcínami.

Vedci zostali zaskočení závermi, ktoré vôbec nečakali

Profesor Steyer je emeritným profesorom na Univerzite Friedricha Schillera a svoj výskum zameriava na teóriu príčinnosti a teóriu latentných premenných.

Dr. Kappler je prednášajúcim viacrozmerných štatistických metód, starším dátovým vedcom a softvérovým vývojárom.

Dr. Ute Berner, experimentálny fyzik a člen Durínskeho parlamentu, poveril týchto dvoch štatistických vedcov, aby zistili, či existuje súvislosť medzi zaočkovanosťou proti ochoreniu Covid-19 a nadmernou úmrtnosťou v Nemecku.

Analýza bola urobená na základe dát z Federálneho štatistického úradu a Inštitútu Roberta Kocha (obdoba nášho Úradu verejného zdravotníctva).

Autori analýzy uviedli:

„Korelácia je +0.31, čo je úžasne veľa a hlavne v nečakanom smere. Podľa očakávaní mala byť korelácia mínusová, čo by znamenalo, že čím vyššia zaočkovanosť, tým nižšia nadmerná úmrtnosť.

Skutočnosť je však presne opačná, čo si vyžaduje urgentné objasnenie. Nadmernú úmrtnosť môžeme sledovať v každom zo 16 spolkových štátov.

Počty covidových úmrtí hlásených Inštitútom Roberta Kocha za sledované obdobie predstavujú konzistentne len relatívne malú časť úmrtnosti a nedokážu vysvetliť spomenuté zistenie, že „čím vyššia zaočkovanosť, tým vyššia nadmerná úmrtnosť“.

Najpravdepodobnejšie zdôvodnenie tohto javu sú:

1. Že kompletné zaočkovanie zvyšuje riziko úmrtia.

2. Že čím je väčší podiel starých ľudí v populácii, tým je vyššia zaočkovanosť a teda aj úmrtnosť. Preto zaočkovanosť a nadmerná úmrtnosť tiež korelujú. Toto zdôvodnenie je však nepravdepodobné, pretože to by sa podiel starých ľudí musel výrazne zmeniť medzi rokmi 2016-2020 na jednej strane a v roku 2021 na strane druhej.

Do úvahy pripadajú aj iné zdôvodnenia. Niektoré z nich môžu byť podložené dátami a mali by sa ďalej vyšetriť. Budeme radi za každý návrh v tomto smere.“

Diskriminácia neočkovaných je bezdôvodná

Dňa 17. novembra 2021 prezentovala Dr. Bergnerová analýzu zadanú nemeckou ministerskou zdravotníctva Heike Wernerovou. Ako uviedla, režim 2G (analógia slovenského režimu OP – očkovaný/prekonaný) je diskriminačný.

Toto 2G pravidlo sa v Nemecku uplatňuje napríklad pri vstupe do reštaurácií, kín, divadiel, múzeí či galérií. Neočkovaní majú na tieto miesta vstup zakázaný (teda v podstate to isté ako na Slovensku).

Podľa údajov z databázy Our World Data bola v období medzi 2. februárom 2020 a 22. novembrom 2020 celková úmrtnosť v Nemecku zo všetkých príčin nižšia ako v predošlé roky.

Dňa 29. novembra 2020 už zaznamenali 2916 nadmerných úmrtí a do 14. novembra 2021 malo Nemecko celkovo už 61920 nadmerných úmrtí.

Vývoj nadmerných úmrtí v Nemecku znázorňuje nasledujúci graf:

Nadmerné úmrtia začali výrazne rásť až po zavedení očkovania

Okrem zopár izolovaných miest sa očkovanie proti Covid-19 začalo v Nemecku 27. decembra 2020. K 17. júlu 2021 dostalo aspoň prvú dávku vakcíny 50% populácie. K 14. novembru 2021 to bolo už 69%.

Zdroj dát Our World Data ukazuje, že počas prvého roku pandémie (2020) neboli zaznamenané žiadne nadmerné úmrtia.

(pozn. redakcie: Takže tie hlásené úmrtia na Covid-19 boli zrejme len preklasifikované úmrtia z iných príčin ako sú chrípka či klasický zápal pľúc, na čo permanentne upozorňujeme od samého začiatku pandémie).

Naproti tomu v „roku vakcinácie“, teda v roku 2021, už nadmerné úmrtia hlásené sú, konkrétne 37500, ktoré sa vyskytli od zahájenia očkovania.

Záver

Prof. Steyer a Dr. Kappler dokázali koreláciu medzi nadmernými úmrtiami a zvýšenou mierou zaočkovanosti.

Namiesto vyšetrenia tejto závažnej skutočnosti, oznámila 2. decembra 2021 odchádzajúca nemecká kancelárka Merkelová národný lockdown pre tých, ktorí sa odmietajú zaočkovať a dokonca predstavila plány na povinné očkovanie.

Ako inak sa to dá nazvať než „úmyselná genocída vlastného obyvateľstva“? Potrebuje snáď niekto ešte rukolapnejší dôkaz toho, o čo tu v skutočnosti celý čas ide?

  Autor: Rhoda Willson, Zdroj: dailyexpose.uk, Spracoval: Badatel.net 
Pin It