Prevalilo sa, že Pfizer tajil poškodenia a úmrtia účastníkov klinických skúšok covidových vakcín

 

(Lance J. Johnson, Natural News) Počas uponáhľaných klinických skúšok vakcíny Pfizer proti Covid-19 boli mnohí účastníci štúdie poškodení na zdraví či dokonca zabití.

Namiesto okamžitého zastavenia experimentu však spoločnosť Pfizer zatajila nepriaznivé udalosti tým, že štúdiu „odslepila“ a odstránila z nej takto postihnutých účastníkov.

Nemecky denník Die Welt odhalil príbehy viacerých osôb, ktoré boli vážne zranené alebo zabité podvodnými klinickými skúškami spoločnosti Pfizer. Pamätajte, že Pfizer a americký Úrad pre lieky a potraviny (FDA) chceli tieto príbehy oficiálne utajiť až na 75 rokov, ale boli prinútení zverejniť údaje z klinických skúšok na základe súdneho príkazu.

Spoločnosť Pfizer prinútila účastníkov štúdie, aby podpísali zrieknutie sa zodpovednosti a omilostili spoločnosť Pfizer za podvod

Keď sa účastníci prihlásili na klinické skúšky, boli nútení podpísať vyhlásenie o zrieknutí sa zodpovednosti, konkrétne že spoločnosť Pfizer nebude zodpovedná za akúkoľvek nedbalosť, podvod alebo zlý úmysel.

Tieto sadistické zmluvy Pfizeu môžu byť neplatné, pretože preukázateľný podvod zneplatňuje všetky zmluvy a tiež porušuje dobré mravy podporovaním podvodov.

Jednotlivci poškodení počas klinických skúšok však boli odstránení z vedeckej literatúry a zastrašovaní, aby mlčali. Ich poškodenia boli považované za „nepochádzajúce z vakcíny“.

Dňa 31. augusta 2020 spoločnosť spravujúca testy pre Pfizer „odslepila“ 53 účastníkov z klinického skúšania v ich testovacom centre v Buenos Aires.

Týmto jedincom bol oznámený ich stav zaočkovania (teda či dostali placebo alebo reálnu vakcínu) a tým, ktorým podali placebo, bolo umožnené sa dodatočne zaočkovať, aby akože aj oni boli pred infekciou chránení. Týmto krokom sa ale zničila kontrolná skupina a zakryli sa rozdiely v symptómoch pozorovaných u očkovaných a neočkovaných jedincov.

Šlo o čin zlomyseľného podvodu, ktorý vydláždil cestu spoločnosti Pfizer, aby nehanebne zakryla smrť účastníkov klinických skúšok.

Sériovú vraždu nemožno navždy zamiesť pod koberec

Účastník klinických skúšok s kódom „C4591001 1162 11621327“ bol 60-ročný muž, ktorý zomrel na artériosklerózu 3 dni po podaní prvej dávky vakcíny Pfizer proti covidu.

Aj keď výsledky pitvy neboli k dispozícii a príslušné testy neboli známe, súdny lekár tvrdil, že smrť bola spôsobená „progresiou aterosklerotického ochorenia“. Pfizer súhlasil s posudkovým lekárom a nezačalo sa žiadne vyšetrovanie, ktoré by zistilo, prečo nedávno očkovaný muž tak náhle zomrel.

Ďalší účastník klinických skúšok utrpel mŕtvicu pár dní po podaní druhej dávky vakcíny od Pfizeru. Našli ho mŕtveho v jeho byte. Iný účastník utrpel zástavu srdca len dvadsať dní po očkovaní. Spoločnosť Pfizer vykonala interné vyšetrovanie a rozhodla, že úmrtia nemajú nič spoločné s ich vakcínou.

 
 

Autor: Lance J. Johnson, naturalnews.com, Spracoval: Badatel.net

Pin It