Odpojte sa a rozsvieťte. Nedovoľte strachu otvoriť démonom dvere do vašej duše

Strach umožňuje démonom vstúpiť do vašej duše. A keď sa tam dostanú, už sa ich tak ľahko nezbavíte.

Stále sa vraciate k miestu, ktorým démon či démoni prvýkrát vošli do vašej mysle a snažíte sa zbaviť pocitu ovládnutia, požadovaním síl, ktoré vás ovládli, aby vás nechali na pokoji.

 

Ale ony vás nenechajú.

K tomu, aby odišli, ich môžete len donútiť – možno s trochu pomoci niekoho ďalšieho, kto vás v tom procese bude podporovať, alebo s pomocou anjelských síl, čakajúcich na to, kedy ich požiadate o pomoc.

Na to, že do vás vstúpil démon strachu a že ste prišli o kontrolu, musíte prísť.

Aby ste kontrolu znova získali a opäť nadobudli šťastie a spokojnosť, musíte prijať vedomé rozhodnutie, že nebudete počúvať démona, ale len seba a pozitívne odkazy, ktoré vám oslobodia myseľ a telo.

Odpojte sa od médií.

Choďte do prírody.

Navštívte priateľov a svojich milovaných.

Buďte šťastní.

Uvedomte si, že vláda je ovládaná diablom, s jediným cieľom – zruinovať vám život a zničiť váš osud, aby vám zabránila dosiahnuť naplnenie vášho bytia.

Démoni chcú ovládať posmrtný život, zabrániť ľuďom naplniť ich životy spokojnosťou a spojiť sa s anjelskými silami vesmíru.

Chcú vás pretvárať a ovládať. Chcú, aby ste sa cítili deprimovaní, zmätení a nenaplnení.

Odmietnite ich. Démoni odídu, keď ich prestanete žiadať, aby riadili váš život.

Ich zbraňou, ktorú využívajú na to, aby sa vás zmocnili, je strach. Odmietnite to akceptovať a žite slobodne.

Keď spravíte ten prvý krok, začnete vidieť, čo sa okolo vás skutočne deje a budete vedieť, ako tým prechádzať.

Veľa šťastia!

O zbavenie utrpenia sa nemodlite k televíznym správam, ako to robia milióny, kŕmiace svojich démonov. Ste ľudská bytosť a zaslúžite si niečo lepšie.

Sloboda nie je letenka, ako si zrejme mnohí myslia.

Sloboda je šťastná a spokojná myseľ. Môže byť vaša hneď, ako sa rozhodnete.

 Zdroj: tapnewswire.com, Spracoval: Badatel.net